Hotline 02256. 28 50 60

Tư vấn môi trường và Sản xuất thiết bị Môi trường

MCIC sẽ giúp bạn Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong các hoat động sản xuất, công trình xây dựng, phát sinh khí thải, nước thải trong các dự án đầu tư, Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức...


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi