Hotline 02256. 28 50 60

Dịch vụ xin phép, công bố cảng biển, khu neo đậu

Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, đơn vị chủ quản của Cảng cần Công bố mở cảng, lập hồ sơ an ninh cảng biển, lập phương án phòng cháy chữa cháy, xin thông báo hàng hải ...

- Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

- Thông tư Số 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải


 • Lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải Lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải

  MCIC sẽ tư vấn trực tiếp lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải giúp Quý khách hàng theo Nghị định 21/2012/NĐ-CP

 • Lập hồ sơ an ninh cảng biển Lập hồ sơ an ninh cảng biển

  1.Trình tự thực hiện: - Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam. - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường ...

 • Lập phương án phòng cháy chữa cháy Lập phương án phòng cháy chữa cháy

  Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đối với giàn khoan, kho nổi và các công trình nổi khác tại cảng dầu khí ngoài khơi là giấy chứng nhận liên quan ...

 • Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải

  1. Trình tự thực hiện - Sau khi hoàn thành việc xây dựng bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;  - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính ...

Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi